Individuel udvikling

Skab motivation

 

Det giver bonus

 

Er du interesseret i at vide hvilke områder I bør udvikle hos den enkelte ansatte? Eller vil du gerne have en medarbejderanalyse som du kan tage udgangspunkt i til udviklingssamtalerne?

 

Belbin analyse er et godt udgangspunkt for en medarbejderudviklingssamtale. Ved hjælp af analysen kan styrker og svagheder klarlægges i en personprofil og der kan diskuteres, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen synes er nemme, samt hvilke opgaver medarbejderen synes er udfordrende eller problemfyldte.

 

Er I som virksomhed fokuseret på medarbejderudvikling skaber det også motivation hos medarbejderne.

Fokus på styrkerne

 

Her finder du taltentet

 

Måske tænker du, “hvis nu de gjorde sådan og sådan, ville det hele blive perfekt”. Og måske prøver du at opnå det ved at forbedre dine medarbejderes svagheder. Du tester dem, evaluerer dem, træner dem – og i virkeligheden prøver du at få en firkantet klods til at passe i et rundt hul.

 

Fokus skal væk fra svaghederne. I stedet skal du finde ud af, hvad dine medarbejdere hver især er virkelig gode til, og så træne dem til at blive exceptionelle. Ikke alene vil det skabe mere værdi til organisationen, det er også meget lettere.

360 grader

 

Øje for helheden

 

Jeg er certificeret Belbin konsulent og jeg udfører en Belbin profil til medarbejderen gennem et online spørgeskema.

 

Belbin profilen består af en kombination af testpersonens egen vurdering samt kollegaernes vurdering.

 

Ved at inddrage kollegernes vurdering opnåes en helhed i profilen. Medarbejderen bliver opmærksom på de roller som andre ser. Ved at sammenholde det med selvopfattelsen får medarbejderen et bredt arbejdsgrundlag til sin egen udvikling.

 

©KarriereDesigner 2013 · info@karrieredesigner.dk · Tlf. 4160 1083