Skab stærke teams

Skab stærke teams

 

Hvad kendetegner jeres team?

 

Hvor godt kender I hinanden? Hvor stærke er relationerne? Hvordan udnytter I jeres kompetencer? Arbejder I alle mod et fælles mål?

 

Spørgsmål som det er sundt for ethvert team at stille sig selv! Svarene kan findes i et Belbin udviklingsforløb hvor I får introduceret et redskab til bedre at forstå, hvad der ligger til grund for jeres egen samt kollegaernes adfærd.

 

I opnår derved:

Effektive teams · Anerkendelse af forskellighed · Bedre kommunikation · Øget trivsel · Redskab til konflikthåndtering.

 

Ring eller skriv og hør nærmere om mulighederne for en workshop.

Stærkt værktøj

 

Belbin's analyse til teamudvikling

 

Ønsker I mere effektive teams, kan Belbins teamroller med fordel benyttes. Vær bevidst om dine og kollegaernes teamroller, således der skabes forståelse for medarbejdernes svagheder og mulighed for at benytte sig af styrkerne.

 

Ved en Belbin teamanalyse skabes der overblik over medarbejdernes teamroller og eventuelle manglende teamroller i teamet identificeres.

 

Derved kan Belbins Teamroller hjælpe med at løsne op for ineffektive teams og konflikter mellem medarbejderne, som ofte grunder i forskellige måder at tænke på.

 

Hvor stort skal et team være?

De fleste mennesker dækker naturlig to til tre af rollerne. Det betyder, at et team ikke behøver at bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt, forudsat at personerne kompletterer hinanden, og alle roller er repræsenteret i teamet.

Hvor kan det bruges?

 

Alsidigt værktøj

 

Teamudvikling:

Belbins teamroller er udarbejdet til sammensætning af teams og teamudvikling.

 

Medarbejderudvikling:

En Belbin analyse kan benyttes til medarbejderudvikling, idet den enkelte medarbejder kan få indblik i hvilke teamroller vedkommende er stærke i, kan fungere i samt hvilke teamroller medarbejderen helst vil undgå.

 

Rekruttering:

Har I afdækket teamrollerne og mangler der en eller flere teamroller, kan Belbin benyttes til at rekruttere en medarbejder således i kan få dækket samtlige teamroller.

 

©KarriereDesigner 2013 · info@karrieredesigner.dk · Tlf. 4160 1083